fbpx
937 642 681
Política de qualitat

La qualitat no és un acte, és un hàbit

Treball, col·laboració i esforç en la recerca del millor rendiment i una garantia de futur

Política de Qualitat

La Direcció de ASSESFORM ASSESSORS, S.L., assumeix i impulsa una política de qualitat basada en els següents punts:

◼ Renovar la certificació de l’empresa en la Norma ISO 9001: 2015, per obtenir el reconeixement dels clients i com a garantia de millora.

◼ Augmentar i motivar la competència i rendiment dels professionals que conformen l’equip de treball de la nostra empresa, ja que ells són la garantia de futur i supervivència de l’empresa.

◼ Perfeccionar l’atenció al client i la nostra relació amb aquests, guanyant-nos la seva plena confiança cobrint en temps i forma aquells serveis que els prestem, tenint en compte les seves necessitats i l’evolució dels mateixos.

◼ Proporcionar els recursos necessaris, tant humans com materials per assegurar tot el dit anteriorment.

◼ Involucrar a tot l’equip de treball i als nostres col·laboradors més pròxims en el creixement de l’empresa.

◼ Quantificació en termes mesurables dels objectius proposats i del grau de satisfacció del client, establint mecanismes de control que permetin prevenir o detectar desviacions i realitzar les accions de millora oportunes.

◼ Mantenir una òptima línia de col·laboració administrativa amb el SOC, (Servei d’Ocupació de Catalunya), amb la finalitat de desenvolupar el programa FOA en la seva màxima qualitat. I obtenir el major número de reinserció laboral d’alumnes.

◼ Aquesta política de qualitat és revisada periòdicament per a assegurar la seva adequació als requeriments de totes les parts implicades i als canvis generats en el sector, servint com a marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat.

La direcció de ASSESFORM ASSESORS, S.L., es compromet amb l’esperit i contingut d’aquesta política, amb el compliment dels requisits de la norma, els legals i reglamentaris i amb la millora contínua del sistema, facilitant per a això els recursos necessaris per a assegurar el seu compliment.