937 642 681
Gestió de RRHH TORDERA (1080 × 1080 px)

Gestió de Recursos Humans

Presencial a TORDERA

Adquirir i desenvolupar els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per satisfer les exigències de gestió i direcció de RRHH en qualsevol tipus d’organització