fbpx
937 642 681
PROGRAMA DE GARANTÍA JUVENIL

Transforma la teva energia per a aconseguir els teus somnis

Ampliant els teus coneixements i afegint formació de qualitat multiplicarem les teves possibilitats

Què és la GARANTIA JUVENIL ?

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

Quins requisits es demanen ?

Els joves que compleixin els requisits següents:

Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.

Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació n’hi haurà prou amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.

Així mateix, la inscripció o renovació com a demandant d’ocupació en un Servei Públic d’Ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es compleixen els requisits indicats.

Quins cursos pots realitzar ?

Per conèixer els cursos disponibles pots trucar-nos per telèfon al 93 764 26 81 i podrem informar-te. També pots subscriure’t al nostre butlletí, a través del qual podràs conèixer abans que ningú totes les novetats, notícies, cursos i seminaris que anem programant.

Telèfon

93 764 26 81

Ubicació

Camí Ral, 158
08490-TORDERA

Horari

Dillums-Divendres
9:00 – 14:00
15:00 – 20:00

Sol·licitar informació cursos