fbpx
937 642 681
Formació continua per treballadors

Accions formatives per a Empreses

Saps que totes les empreses disposen d’una ajuda econòmica anual per realitzar formació ?

Ajuda econòmica per formació

Totes les empreses disposen d’una ajuda econòmica anual

Aquesta ajuda es fa efectiva de manera molt senzilla, mitjançant bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social.
Aquesta pot ser utilitzada durant l’any.

Gestió d’ajuts a la FORMACIÓ CONTÍNUA

Un sistema de formació pensat per renovarte

El model de gestió d’ajuts a la FORMACIÓ CONTÍNUA, basat en el sistema de bonificacions, permet que les empreses que formen als seus treballadors, recuperin total o parcialment, les inversions en formació, mitjançant l’aplicació de bonificacions en els seus butlletíns de cotització a la Seguretat Social

Bonificació de la formació

Aprofitament de una bonificació del 100% de la formació

L’EMPRESA DESCOMPTARÀ EL 100% DEL COST DEL CURS DE LA QUOTA MENSUAL QUE PAGA DE LES ASSEGURANCES SOCIALS DELS SEUS TREBALLADORS

Telèfon

93 764 26 81

Ubicació

Camí Ral, 158
08490-TORDERA

Horari

Dillums-Divendres
9:00 – 14:00
15:00 – 20:00

Sol·licitar informació