fbpx

Curs Comptabilitat Avançada

 

TELEFORMACIÓ

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu o autònoms/es i afectats ERTE

100% SUBVENCIONAT

Totalment subvencionat a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i amb la col·laboració d’Assesform Assessors

Centre de Formació Professional per l’Ocupació

Cami Ral 158 – 160 Baixos
08490 – TORDERA | Tel. 937 642 681

Podràs aprendre tranquil·lament des de casa i amb el teu ordinador o tablet i disposaràs a més d’un tutor expert per ajudar-te i respondre els teus dubtes durant tot el curs

Objectius Generals

 • Donar una visió global i integradora de la comptabilitat
 • Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres
 • Definir la relació entre comptabilitat i finances

 

Objectius Específics

Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants

Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final

Analitzar les conseqüencies fiscals de les decisions comptables

Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos

Identificar,estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat

Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable

Continguts de la Formació

Immobilitzat

 • Valoració dels immobilitzats
 • Amortització
 • Comptabilització
 • Normativa Fiscal de Valoració

Moneda estrangera

 • Concepte d’operació en moneda estrangera
 • Problemàtica comptable de les operacións amb moneda estrangera
 • Tractament comptable de les operacions

Comptabilització del Impost de Societats

 • Diferència entre impostos directes i impostos indirectes
 • Definició del Impost de Societat
 • Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
 • Comptabilització del impost
 • Bases imposables negatives

Provisions i deterioraments de valor

 • Concepte de provisió i deteriorament de valor
 • Principals provisions en el PGC
 • Principals deterioraments de valor en el PGC
 • Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

Valors mobiliaris

 • Concepte de valors mobiliaris
 • Principals tipus de valors
 • Classificació dels instruments financers actius en el PGC
 • Classificació dels instruments financers actius en el PGC de Pymes
 • Concepte de cost amortitzat
 • Tractaments dels costos inicials de les operacions
 • Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici

Telèfon

93 764 26 81

Ubicació

Camí Ral, 158
08490-TORDERA

Horari

Dilluns-Divendres
9:00 – 14:00
15:00 – 20:00

Pre-Inscripció en el procés de selecció d’alumnes

Formulari de sol·licitud d´informació

Consultar la política de privacitat