fbpx

TELEFORMACIÓ

curs comptabilitat
avançada

100% SUBVENCIONAT

Totalment subvencionat a través del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Ministeri de Treball i Seguretat Social i amb la col·laboració d’Assesform Assessors

Curs adreçat prioritàriament a treballadors/es en actiu o autònoms/es i afectats ERTE

QUÈ APRENDRÀS ?

OBJECTIUS GENERALS

INTEGRACIÓ


Donar una visió global i integradora de la comptabilitat

ENCAIX


Situar la comptabilitat dins les tasques administratiu-financeres

DEFINICIÓ


Definir la relació entre comptabilitat i finances

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL CURS

R

Consolidar el nivell de coneixements generals dels participants

R

Enfocar la comptabilitat cap els seus objectius de informació final

R

Analitzar les conseqüencies fiscals de les decisions comptables

R

Ampliar els coneixements generals, amb temes nous i més complexos

R

Identificar,estudiar i analitzar la relació entre comptabilitat i fiscalitat

R

Aconseguir una autonomia important del alumne en el camp comptable

RESUM

CONTINGUTS DE LA FORMACIÓ

IMMOBILITZAT

 • Valoració dels immobilitzats
 • Amortització
 • Comptabilització
 • Normativa Fiscal de Valoració

PROVISIONS i DETERIORAMENTS DE VALOR

 • Concepte de provisió i deteriorament de valor
 • Principals provisions en el PGC
 • Principals deterioraments de valor en el PGC
 • Regulació de les provisions i deterioraments en el Impost de Societats

MONEDA EXTRANGERA

 • Concepte d’operació en moneda estrangera
 • Problemàtica comptable de les operacións amb
 • Tractament comptable de les operacions

Impost de societats

 • Diferència entre impostos directes i impostos indirectes
 • Definició del Impost de Societat
 • Diferències entre el resultat comptable i la base imposable
 • Comptabilització del impost
 • Bases imposables negatives

VALORS MOBILIARIS (I)

 • Concepte de valors mobiliaris
 • Principals tipus de valors
 • Classificació dels instruments financers actius en el PGC
 • Classificació dels instruments financers actius en el PGC de Pymes

VALORS MOBILIARIS (II)

 • Concepte de cost amortitzat
 • Tractaments dels costos inicials de les operacions
 • Tractament de les diferències en el valor raonable dels instruments a final d’exercici

Podràs aprendre tranquil·lament des de casa i amb el teu ordinador o tablet i disposaràs a més d’un tutor expert per ajudar-te i respondre els teus dubtes durant tot el curs

93 764 26 81

CONVERTEIX-TE EN UN EXPERT EN COMPTABILITAT

MISSATGE

Sol·licitar informació

Llegir la política de privacitat

Info

També pots visitar-nos o trucar-nos per telèfon

On som

Camí Ral, 158
08490 – TORDERA

Telèfon

93 764 26 81

Horari

Dilluns – Divendres
De 9:00 a 14:00
De 15:00 a 20:00